Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Διαβάζουμε χριστουγεννιάτικα ποιήματα και διηγήματα

«Διαβάζουμε χριστουγεννιάτικα ποιήματα και διηγήματα» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Διαβάζουμε χριστουγεννιάτικα ποιήματα και διηγήματα

«Διαβάζουμε χριστουγεννιάτικα ποιήματα και διηγήματα» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ