Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Στο μαγικό κόσμο των πειραμάτων

«Στο μαγικό κόσμο των πειραμάτων» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

Στο μαγικό κόσμο των πειραμάτων

«Στο μαγικό κόσμο των πειραμάτων» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ