Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Κεντάμε το παραδοσιακό ψωμί των Χριστουγέννων

«Κεντάμε το παραδοσιακό ψωμί των Χριστουγέννων» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

Κεντάμε το παραδοσιακό ψωμί των Χριστουγέννων

«Κεντάμε το παραδοσιακό ψωμί των Χριστουγέννων» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ