Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Χριστουγεννιάτικες δράσεις για σχολεία

«Χριστουγεννιάτικες δράσεις για σχολεία» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

Χριστουγεννιάτικες δράσεις για σχολεία

«Χριστουγεννιάτικες δράσεις για σχολεία» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ