Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Κατασκευάζουμε χριστουγεννιάτικο στεφάνι

«Κατασκευάζουμε χριστουγεννιάτικο στεφάνι» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

Κατασκευάζουμε χριστουγεννιάτικο στεφάνι

«Κατασκευάζουμε χριστουγεννιάτικο στεφάνι» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ