Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Κατασκευάζοντας χριστουγεννιάτικα στολίδια

«Κατασκευάζοντας χριστουγεννιάτικα στολίδια» ΘΕΨΥΠΑ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

Κατασκευάζοντας χριστουγεννιάτικα στολίδια

«Κατασκευάζοντας χριστουγεννιάτικα στολίδια» ΘΕΨΥΠΑ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ