Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Έναρξης - Συναυλία

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΥΡΩΝΑ ΣΤΡΑΤΗ & ΜΑΛΟΥ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ = ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

Εκδήλωση Έναρξης - Συναυλία

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΥΡΩΝΑ ΣΤΡΑΤΗ & ΜΑΛΟΥ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ = ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ