Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Λάρισας από τον Τουρκικό Ζυγό

«Πάμε Πλατεία» - Μουσική βραδιά με τη Μπάντα της 1ης Στρατιάς

Τοποθεσία Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Λάρισας από τον Τουρκικό Ζυγό

«Πάμε Πλατεία» - Μουσική βραδιά με τη Μπάντα της 1ης Στρατιάς

Τοποθεσία : Κεντρική Πλατεία Λάρισας