Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερίδα με θέμα: Καταπολέμηση των διακρίσεων και προλήψεων έναντι των ΡΟΜΑ στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης - Δράσεις, μεθοδολογίες και εργαλεία
Tο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και ο Δήμος Λαρισαίων σας προσκαλούν
 
την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017
09:30
στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας
Ρούσβελτ 57
 
να συμμετάσχετε στην ημερίδα:
 

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ & ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»

Τοποθεσία Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας

Ημερίδα με θέμα: Καταπολέμηση των διακρίσεων και προλήψεων έναντι των ΡΟΜΑ στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης - Δράσεις, μεθοδολογίες και εργαλεία

Tο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και ο Δήμος Λαρισαίων σας προσκαλούν
 
την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017
09:30
στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας
Ρούσβελτ 57
 
να συμμετάσχετε στην ημερίδα:
 

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ & ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»

Τοποθεσία : Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας