ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Τεχνική Περιγραφή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λάρισας 

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 2:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, όπου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της θεσμοθετημένης Επιτροπής Διαβούλευσης. Στην συνεδρίαση Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων της μελέτης για το σύνολο των παρεμβάσεων, από την ανάδοχο μελετητική ομάδα (DENCO ΕΠΕ) η οποία ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης.