Βίντεο από τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα "Εξάλειψη της βίας κατα των γυναικών"

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

https://www.youtube.com/watch?v=ZgIOW10g7_Q&fbclid=IwAR3DsiQIlGpfJ1cEpP0o87fLV_FdQyCJDoiVgX-kC8mxfXZ7MF-m_cRySAE

201127 isotita