Ψηφιακή Πλατφόρμα Δήμου Λαρισαίων - Αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας

Ο ενδιαφερόμενος Αλλαγής Διεύθυνσης Κατοικίας στη δημοτική του μερίδα, θα πρέπει:

1. Να συμπληρώσει την Αίτηση, (doc ή odt) με τις πληροφορίες που απαιτούνται.

2. Να υποβάλλει:

α. τη συμπληρωμένη Αίτηση,

β. Αποδεικτικό Δελτίου Ταυτότητας,

γ. Τελευταίο λογαριασμό ηλεκτ. ενέργειας ή σταθ.τηλεφωνίας ή ΔΕΥΑΛ

σε μορφή pdf, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ΔΗΜΟΣΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίες

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το μέγεθος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών ΔΕ θα πρέπει να ξεπερνά τα 8MB.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης τηλ: 2410257848 & 2410537025.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο ενδιαφερόμενος:

  • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
  • επιλέγει από το αριστερό μενού: «Οι Αιτήσεις μου»,
  • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TAXISNET
  • επιλέγει: «Εισαγωγή»

Στο πεδίο Κατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και στο πεδίο Υποκατηγορία Αιτήσεων επιλέγει την πράξη για την οποία αιτείται.

Συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία (*) στην ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ και τα Συνοδευτικά Δικαιολογητικά

Η αίτηση θα πρωτοκολληθεί μετά την Οριστική Υποβολή.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων δεν είναι διαθέσιμες καθημερινά από 23:00 (βράδυ) έως 07:00 (επόμενο πρωί) λόγω προγραμματισμένων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (Backup).