Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τμήμα Πρόνοιας

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) -  Δικαιολογητικά-Έντυπο Συναίνεσης

Δικαιολογητικά για το Κ.Ε.Α.

Έντυπο Συναίνεσης για το πρόγραμμα Κ.Ε.Α.

Σημαντική ενημέρωση για λήξη παρατάσεων και επανυποβολές αιτήσεων Κοινωνικού Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης

REQUIRED DOCUMENTATION FOR THE MINIMUM GUARANTEED INCOME

دخل التضامن الاجتماعي

BELGEYEN PEWIST JI BO DAHATA HERI KEM A QARANTED

Επίδομα Στέγασης Δικαιολογητικά-Έντυπο Συναίνεσης

Δικαιολογητικά για το Επίδομα Στέγασης

Έντυπο Συναίνεσης - Υπεύθυνη Δήλωση για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης

Σημαντική ενημέρωση για λήξη παρατάσεων και επανυποβολές αιτήσεων Κοινωνικού Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης

REQUIRED DOCUMENTATION FOR HOUSING ALLOWANCE APPLICATIONS

مساعدة السكن الوثائق المطلوبة

BELGEYEN HEWCE JI BO SERLEDANA DESTURA XANI

Φαρμακευτική Περίθαλψη Αίτηση-Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για παροχή Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης

Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση για παροχή Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψη

Οικονομικά Κριτήρια