Ψηφιακή Πλατφόρμα Δήμου Λαρισαίων - Τμήμα Καταστημάτων και Διαφημίσεων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Αίτηση για άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής

Ο ενδιαφερόμενος άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για κατάστημα, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση μέσα από τη ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Στη συνέχεια, η υπηρεσία θα «ανεβάζει» στην πλατφόρμα, στα «Παραδοτέα Έντυπα», την άδεια που αιτείται ο ενδιαφερόμενος δημότης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο υποψήφιος:

  • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
  • επιλέγει από το αριστερό μενού: «Οι Αιτήσεις μου»,
  • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη/ υποψηφίου με τους κωδικούς TAXISNET
  • επιλέγει: «Εισαγωγή»

Στο πεδίο Κατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Καταστημάτων & Διαφημίσεων και στο πεδίο Υποκατηγορία Αιτήσεων Τμήμα Καταστημάτων & Διαφημίσεων-Παράταση μουσικής.

Συμπληρώνει όλα τα πεδία με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Καταστημάτων & Διαφημίσεων στα τηλέφωνα 2413 500323 - 346 & 347.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων δεν είναι διαθέσιμες καθημερινά από 23:00 (βράδυ) έως 07:00 (επόμενο πρωί) λόγω προγραμματισμένων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (Backup).