Ψηφιακή Πλατφόρμα Δήμου Λαρισαίων - Τμήμα Εσόδων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Απαλλαγές Δημοτικών Τελών

Αιτήσεις Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων

Αιτήσεις Δημοτικών Τελών-ΤΑΠ

Αιτήσεις Δημοτικού Φόρου