Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κοινωνικό Τιμολόγιο

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Βάσει Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων δίνεται, κατά περίπτωση, απαλλαγή ή μείωση Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού στις ακόλουθες κατηγορίες δημοτών: