sandal logo

Αιτήσεις Δημοτικού Φόρου

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπόχρεων για υποβολή δημοτικού φόρου (0,5% ή 5%), ο Δήμος Λαρισαίων θέτει σε λειτουργία, μέσω της Ψηφιακής του Πλατφόρμας, την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και τέλους διαμονής παρεπιδημούντων. Η «Ηλεκτρονική δήλωση τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και διαμονής παρεπιδημούντων» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που υπόκεινται στο Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το Τέλος Παρεπιδημούντων και καταβάλουν σύμφωνα με την περιοδική τους δήλωση το αντίστοιχο τέλος.

Πιο αναλυτικά, πηγαίνετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

και ακολουθείτε στα εξής βήματα:

 1. Κάνετε login με κωδικούς taxisnet.
 2. Αριστερά από το μενού Δημοτικός Φόρος, επιλέγετε Χρεώσεις.
 3. Στο κεντρικό σημείο της οθόνης, εμφανίζονται οι χρεώσεις δημοτικού φόρου.
 4. Επιλέγετε τη χρονική περίοδο που σας ενδιαφέρει (Χρέωση Από).
 5. Κάνετε διπλό κλικ για να «μπείτε» στη χρέωση και να την επεξεργαστείτε.

Στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, συμπληρώνετε τα ακόλουθα πεδία:

 1. Ημερομηνία Υποβολής δήλωσης (τρέχουσα)
 2. Ακαθάριστοι Πρόσοδοι
 3. Επιλογή εντύπου: (επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά)

Στις ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (σε περίπτωση που υπάρχουν), πατάτε +ΕΙΣΑΓΩΓΗ και συμπληρώνετε τα ακόλουθα πεδία:

 1. Περιγραφή απαλλαγής: (π.χ. Απαλλαγή 1/2022)
 2. Ποσό
 3. Επιλογή εντύπου: (επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά)

Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, για να αποθηκευτούν οι Απαλλαγές.

Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκευτεί η Χρέωση που επιλέξατε.

Μετά την ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, πατήστε ΝΑΙ στο μήνυμα που εμφανίζεται «Εφόσον δεν έχετε τσεκάρει «Οριστική Υποβολή», η εγγραφή σας πρόκειται να αποθηκευτεί με την ένδειξη «Σε Επεξεργασία»! ….. Θέλετε να συνεχίσετε;»

ΔΕ θα κάνετε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ, καθώς θα προηγηθεί έλεγχος από το Τμήμα Εσόδων. Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί με email Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής (RF), ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του οποίου θα γίνεται η εξόφληση της οφειλής σας.

Τέλος, μπορείτε να "κατεβάσετε" την Ειδοποίηση Πληρωμής μέσα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα (Ειδοποιητήρια-Τα Ειδοποιητήριά μου, τσεκάρισμα σχετικής γραμμής και επιλογή ΕΝΤΥΠΟ).

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

 • Οριστικοποιημένη περιοδική δήλωση ΦΠΑ ή την επιτυχή συναλλαγή. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η περιοδική αφορά περισσότερα του ενός καταστήματα (με κοινό ΑΦΜ), θα πρέπει να δηλωθεί ξεχωριστά για κάθε κατάστημα το ποσό του φόρου ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που του αντιστοιχούν, με συμπληρωματικό έντυπο δήλωσης.
 • Ισοζύγιο-Κατάσταση εσόδων-εξόδων, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει απαλλαγές. Το ίδιο ισχύει και για τα ξενοδοχεία που έχουν ξεχωριστή χρέωση για τα τέλη παρεπιδημούντων.

Για οδηγίες σχετικά με:

 1. την υποβολή δημοτικού φόρου και τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εσόδων - τηλ.: 2413 500 345 & 261,
 2. τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών – τηλ.: 2413 500 301.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων δεν είναι διαθέσιμες καθημερινά από 23:00 (βράδυ) έως 07:00 (επόμενο πρωί) λόγω προγραμματισμένων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (Backup).

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δήμου Λαρισαίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR)

Ο Δήμος Λαρισαίων, πλήρως συμμορφωμένος με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την αίτηση και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμος Λαρισαίων υποβάλει σε επεξεργασία μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εφαρμόζει επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, παράνομη διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1

© 2016 Δήμος Λαρισαίων | Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Πολιτική Cookies | Ανάπτυξη ITBIZ.gr