Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πληρωμή προστίμων οδήγησης

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για την πληρωμή προστίμων οδήγησης η διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωμής είναι μέσω e- banking στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού του Δήμου Λαρισαίων: GR57 0172 6060 0056 0600 4883 211

Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία του ιδιοκτήτη / οδηγού ( Αρ. κυκλοφορίας, - Αρ. Κλήσης – Ονοματεπώνυμο – Πατρώνυμο – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Διεύθυνση ).