sandal logo

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ TTIP, CETA, ΤΙSA

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα 15/6/2016 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων και μετά από γόνιμο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων και πολιτών  συγκροτήσαμε το Δίκτυο φορέων και ενεργών πολιτών της Θεσσαλίας κατά TTIP, CETA, TISA στο οποίο καλούμε να πάρουν μέρος όλοι οι παραγωγικοί, αυτοδιοικητικοί και κοινωνικοί φορείς της Θεσσαλίας.

Αντιμετωπίζουμε  τις επιχειρούμενες διεθνείς διατλαντικές  συμφωνίες ΤΤΙΡ, CETA, TISA (EE-HΠΑ-Καναδά και άλλων χωρών) με την διεκδίκηση δίκαιου διεθνούς εμπορίου και υπεράσπιση της διατροφικής ασφάλειας, του περιβάλλοντος και των δημόσιων αγαθών  την ενίσχυση των παραγωγικών και καταναλωτικών δομών, προϊόντων και υπηρεσιών των χωρών και των τοπικών κοινωνιών και της δημοκρατίας στη Ευρώπη.

1)      Ασκούμε πίεση ως κινήματα και χώρες ώστε οι κύριες διαπραγματεύσεις για τους κανόνες διεθνούς εμπορίου να ασκούνται από διεθνείς συμφωνίες και θεσμούς δίκαιου εμπορίου. Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους θεσμούς της ΕΕ να διασφαλίσουν την διαφάνεια των διαπραγματεύσεων και να αποτρέψουν την έγκριση των επιχειρούμενων ληστρικού χαρακτήρα για τους λαούς διατλαντικών συμφωνιών.

2)      Οι συμφωνίες ΤΤΙΡ, CETA, TISA δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας ΕΕ αλλά είναι συντρέχουσες-μεικτές με βάση το άρθρο 4 της συνθήκης της Λισαβόνας δηλαδή απαιτούν και την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 28 Κοινοβουλίων των κρατών μελών καθόσον επηρεάζουν την κοινωνική πολιτική, την προστασία των καταναλωτών, την γεωργία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Αν  προσπαθήσουν να περάσουν με ειδική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο των αρχηγών κρατών να γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.

3)      Να επεκτείνουμε το ψήφισμα των 3,5 εκατομμυρίων υπογραφών Ευρωπαίων Πολιτών και των εκατοντάδων δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης που υπογράφουν την διακήρυξη της Βαρκελώνης και κηρύσσουν τις περιοχές τους ελεύθερες από TTIP,CETA, TISA

4)      Να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις του Ευρωπαϊκού κινήματος υπέρ των ΠΟΠ, ΠΓΕ, παραδοσιακών βιολογικών και ποιοτικών εταιρικών προϊόντων. Να συνεχίσουμε την μάχη κατά των μεταλλαγμένων, χωρίς καμία παραχώρηση σε όσα θετικά έχουν επιτευχθεί στοχεύοντας στην πλήρη κατάργηση  της εμπορίας και καλλιέργειας των μεταλλαγμένων στην Ευρώπη και στον κόσμο.

5)      Σε επίπεδο αγοράς να πιεστούν από το κίνημα οι αλυσίδες των ΣΜ  ώστε να υιοθετήσουν πρακτικές διακίνησης προϊόντων με βάση το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα και τον απόλυτο αποκλεισμό διακίνησης Γ.Τ.Ο – μεταλλαγμένων.

6)      Να δημιουργήσουμε σε επίπεδο Περιφέρειας, φόρουμ και τοπικά δίκτυα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, παραγωγών, μεταποιητικών ΜΜΕ, επιμελητηρίων,  οργανώσεων καταναλωτών και πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, επιστημονικών φορέων αξιοποιώντας την θετική εμπειρία πχ της Αυστρίας, Γαλλίας και Ιταλίας όπου συνεργάζονται μέσω αγροδιατροφικών συμπράξεων, διεκδικώντας από την Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τήρηση της Ευρωπαϊκής αρχής της προφύλαξης για την διατροφική ασφάλεια και το περιβάλλον. Διεκδικούμε από την Κυβέρνηση και την ΕΕ την  τοπικοποίηση των πολιτικών για ενίσχυση των τοπικών παραγωγικών και καταναλωτικών συστημάτων βιώσιμης κυκλικής οικονομίας (τοπικών ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ιδιοτυπίας, ποιοτικών εταιρικών και βιοποικιλότητας, της δημιουργίας οικοτεχνίας, ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών κοινωνικής οικονομίας και τοπικών αγορών, ανακατεύθυνση της ΚΑΠ σε παραγωγική, κοινωνική και οικολογική κατεύθυνση). Ενίσχυση των βιοκαλλιεργειών ώστε σταδιακά να αποτελέσουν βασική μορφή παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα. Επίσης συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη και προώθηση των καλλιεργειών τοπικών κτηνοτροφικών φυτών και ψυχανθών που θα αποτελούν τα προϊόντα ζωοτροφών αντικαθιστώντας την εισαγόμενη μεταλλαγμένη σόγια και κάθε υποκατάστατο που μόνο αρνητικές συνέπειες έχει σε όλα τα επίπεδα. Ζητάμε την θεσμική θωράκιση της δυνατότητας διακίνησης και εμπορίας προϊόντων χωρίς μεσάζοντες.

7)      Επίσης συντονίζουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και αποτροπή της ιδιωτικοποίησής τους (νερό, ύδρευση, διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων, υπηρεσίες υγείας, παιδείας, μεταφορών, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ψηφιακή πρόσβαση κλπ), όπως και υπερασπιζόμαστε τον διακριτό δημόσιο χαρακτήρα της δικαιοσύνης αποτρέποντας τα ιδιωτικά δικαστήρια (ΙSDS) που προωθούν οι Πολυεθνικές μέσω των ΤΤΙΡ, CETA.

8)      Ως Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και πολιτών της Θεσσαλίας κατά της TTIP, CETA συνεχίζουμε την κινηματική παράδοση της τοπικής κοινωνίας υπέρ της κατοχύρωσης της φέτας και των παραδοσιακών ποιοτικών προϊόντων και κατά των μεταλλαγμένων, συνεργαζόμενοι με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κίνημα κατά της ΤΤΙΡ και της κερδοσκοπίας των Πολυεθνικών  που επιχειρούν την απορρύθμιση και διάλυση του κοινωνικού, περιβαλλοντικού και παραγωγικού ιστού της Ευρώπης.

http://stop-ttip-ceta-greece , http://stop-ttip.org/blog

9)      Ζητάμε από τους Δήμους και την Περιφέρεια της Θεσσαλίας να πάρουν θέση κατά της ΤΤΙΡ, CETA και να υπογράψουν την κοινή διακήρυξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης της Βαρκελώνης.

10)  Προγραμματίζουμε ενημερωτικές ημερίδες και άλλες δράσεις  ενημέρωσης των Θεσσαλικών φορέων και πολιτών στις πρωτεύουσες και χωριά των Περιφερειακών ενοτήτων της Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

11)  Θα έχουμε ολομέλεια Προγραμματισμού-Συντονισμού των δράσεών μας, εκπροσώπων και μελών των φορέων και πολιτών του Δικτύου, κάθε 1η Τετάρτη κάθε μήνα στις 7.30 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Λ.

 

Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι και μέλη φορέων  της Πρωτοβουλίας του ΔΙΚΤΥΟΥ Φορέων και πολιτών της Θεσσαλίας κατά της TTIP, CETA, TISA: 

1)  Δήμος Λαρισαίων

2) Δήμος Τυρνάβου

3) Οικονομικό Επιμελητήριο

4) Δίκτυο εθελοντικών Οργανώσεων μκο Θεσσαλίας

5) Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου

6) Οικολογική Θεσσαλία

7) Ένωση Νέων Αγροτών Λάρισας

8) Τοπικό Συμβούλιο Τερψιθέας

9) Περιβαλλοντική πρωτοβουλία Αλμυρού ‘Εν δράσει’

10) Δίκτυο Περραιβία Ελασσόνας

11) Φίλοι Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς Λάρισας

12) Ενεργοί Πολίτες Λάρισας

13) Ένωση Λογοτεχνών και Συγγραφέων Λάρισας

14) Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας

15) Αιγίλοπας, Δίκτυο για την βιοποικιλότητα

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Κανονικός πίνακας; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Times New Roman; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa-dimos.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1

Copyright © 2016 Δήμος Λαρισαίων | Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας ΠΔ | Πολιτική Cookies | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY