Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 CS-Aware Η επόμενη συνάντηση του δικτύου τον Οκτώβριο στη Λάρισα

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

170925 oulu3

Στο Oulun στην Φιλανδία πραγματοποιήθηκε 5-6 Σεπτεμβρίου 2017 η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου “A cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analysis (CS- AWARE) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020.

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο δίκτυο CS- AWARE με επικεφαλής εταίρο το Oulun Yliopisto (Φιλανδία) και λοιπούς εταίρους: Universitat Wien (Αυστρία), Universitat Passau (Γερμανία), Caris Research Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), 3rdPLACE SRL (Ιταλία), DashSoft ApS (Δανία), PERACTON Limited (Ιρλανδία), Innovative Secure Technologies P.C. (Ελλάδα), Andriessen Jeffrey Elbertus Bartholomeus – Wise & Munro (Ολλανδία), ANCITEL SPA (Ιταλία),  Open Technology Services S.A. (Ελλάδα), Roma Capitale (Ιταλία), και εκπροσωπήθηκε από τον κ. Αθανάσιο Πουλτσίδη, υπάλληλο του τμήματος υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών.

Μέσα από το πρόγραμμα θα δοθεί στους δύο Δήμους που συμμετέχουν, Μητροπολιτικός Δήμος της Ρώμης και Δήμος Λαρισαίων η δυνατότητα και η ευκαιρία να δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν νέα συστήματα, καθώς και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους πάνω σε αυτά.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν αναλυτικά τα επόμενα βήματα, τα χρονοδιαγράμματα, οι υποχρεώσεις του κάθε εταίρου σε ότι αφορά την υλοποίηση και τα παραδοτέα. Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα για cybersecurity situational awareness (επίγνωση κατάστασης κυβερνοασφάλειας), το οποίο θα βοηθάει στην καταπολέμηση και την πρόληψη των κυβερνοεπιθέσεων. Απαιτείται διαμοιρασμός των σχετικών πληροφοριών με τους αρμόδιους φορείς, π.χ.: CERTs (Εθνικά / Ευρωπαϊκά) και μονάδες / Τμήματα καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Το πρόγραμμα στην πράξη ξεκινάει με τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση συστημάτων του Δήμου Λαρισαίων. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίστηκε και οριστικοποιήθηκε η  ατζέντα  της επόμενης συνάντησης εργασίας  - workshop του δικτύου να πραγματοποιηθεί στη Λάρισα 2-6 Οκτωβρίου 2017.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και σημαντικό σχέδιο, καθώς αντικείμενο του προγράμματος είναι η αναζήτηση και η εφαρμογή νέων και καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων στα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «κυβερνοασφάλεια» (cybersecurity).

Η ανάγκη για το CS AWARE προκύπτει από την Ευρωπαϊκή οδηγία NIS (Network and Information Security Directive), η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ευθυγραμμιστούν με τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για κυβερνοασφάλεια, καθώς και από την Ευρωπαϊκή στρατηγική κυβερνοασφάλειας που απαιτεί μια αποκεντρωμένη πρόληψη και αντίδραση σε περιστατικά και επιθέσεις κυβερνοασφάλειας.

170925 OULU2