Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :


2020

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για την περίοδο από το 1882 έως 1975.