Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας γνώμης του έργου LIFE-IP AdaptInGR (18/9/2019)

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, στo Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης πανελλαδικής έρευνας για τις πεποιθήσεις, απόψεις, γνώσεις και συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και την αναγκαιότητα προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες.
Η έρευνα διενεργήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στο πλαίσιο του οκταετούς ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE IP - AdaptInGR: “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα”.

 

Για την παρουσίαση, πατήστε ΕΔΩ