Το LIFE-IP AdaptInGR στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο LIFE-IP AdaptInGR στην ετήσια συνάντηση των εθνικών κέντρων αναφοράς (NRCs) για τις επιπτώσεις της κλιματική αλλαγής, την τρωτότητα και την προσαρμογή σε αυτή του δικτύου EIONET, στις 12 και 13 Ιουνίου 2019, στην Κοπεγχάγη, είχαν η συντονίστρια του έργου και στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Ιωάννα Τσαλακανίδου και το στέλεχος του Πράσινου Ταμείου, κα Σπυριδούλα Ντεμίρη.

Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία κατ’ ιδίαν συναντήσεων με στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και των αρμόδιων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή υπηρεσιών άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Στόχος ήταν να συλλεχθούν χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες για την ανάπτυξη του εθνικού πλαισίου παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και να αναζητηθούν συνεργασίες με άλλα κράτη για ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Για την παρουσίαση, πατήστε ΕΔΩ