- ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ

Το δημοτικό κυνοκομείο Λάρισας είναι ένας χώρος προσωρινής παραμονής των αδέσποτων σκύλων της περιοχής μας.
Σκοπός του κυνοκομείου είναι η κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων, η υιοθεσία ή η επανένταξη τους στο φυσικό τους περιβάλλον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Με τις παραπάνω ενέργειες επιτυγχάνεται ο έλεγχος και η μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων.
Οι αδέσποτοι σκύλοι περισυλλέγονται καθημερινά αποκλειστικά και μόνο από τους υπαλλήλους του δήμου από περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια του δήμου Λαρισαίων.