13/8/2010
Αιτήσεις Πολεοδομίας

1)Τμήμα Πολεοδομίας

1. Αίτηση βεβαίωσης εντός-εκτός σχεδίου πόλης:
(Δίνεται βεβαίωση για το αν η ιδιοκτησία που περιγράφεται είναι εντός ή εκτός του Σχεδίου Πόλης; ή οικισμού και εντός ή εκτός ΓΠΣ (Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου).
Απαιτούμενα στοιχεία:
α. αριθμός ΚΑΕΚ
β. αριθμός τεμαχίου σε αναδασμό/διανομή
Τοπογραφικό σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, αν δεν υπάρχουν τα πιο πάνω (σε 2 αντίγραφα).
(Έντυπο Αίτηση 1.1 )

 

2. Αίτηση βεβαίωσης χρήσης γης για ακίνητο εντός σχεδίου πόλης
Απαιτούμενες πληροφορίες 
•  Περιοχή-συνοικία 
•  Πλήρης διεύθυνση (οδός-αριθμός) 
•  Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
•  Η ζητούμενη δραστηριότητα
•  Σε περίπτωση εταιρίας τα στοιχεία του εκπροσώπου.
(Έντυπο Αίτηση 1.2)

 

3. Αίτηση βεβαίωσης χρήσης γης για ακίνητο εκτός σχεδίου πόλης. 
Απαιτούμενα στοιχεία:
α. αριθμός ΚΑΕΚ
β. αριθμός τεμαχίου σε αναδασμό/διανομή
Τοπογραφικό σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, αν δεν υπάρχουν τα πιο πάνω (σε 2 αντίγραφα)..
( Έντυπο Αίτηση 1.3)

 

4. Αίτηση βεβαίωσης χρήσης γης εντός οικισμών 
Αν επιτρέπεται ή όχι η χρήση 
Συνημμένα : 
Σκαρίφημα της ευρύτερης περιοχής με εντοπισμένη τη θέση της ιδιοκτησίας 
(Έντυπο Αίτηση 1.4)

 

5. Αίτηση ονοματοθεσίας δρόμου :
Αίτηση για να προβεί η υπηρεσία:
α. στην ονομασία ανώνυμου οδού ή
β. στην χορήγηση βεβαίωσης μετονομασίας της οδού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν και η οικοδομική άδεια με το τοπογραφικό διάγραμμα αυτής.
(Έντυπο Αίτηση 1.5)

 

6. Αίτηση για χορήγηση χάρτη Σχεδίου Πόλης: 
Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Ζώνες Χρήσης Γης 
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, Υποχρέωση 
•  κλ. 1:7500 διαστάσεις 120 x 90 εκ. καταβολή παράβολου ποσού 35 € 
•  κλ. 1:2200 διαστάσεις 42 x 29 εκ. καταβολή παράβολου ποσού 5 €
(Έντυπο Αίτηση 1.6)

 

7. Αίτηση βεβαίωσης συντελεστή δόμησης. 
(Βεβαιώνεται ο συντελεστής δόμησης )
Απαιτούμενες πληροφορίες 
• Περιοχή-συνοικία: 
•  Οδός δρόμου 
•  Αριθμοί Οικοδομικών Τετραγώνων
(Έντυπο Αίτηση 1.7)

 

8. Αίτηση βεβαίωσης όρων δόμησης.
Απαιτούμενες πληροφορίες
• Περιοχή-συνοικία:
• Οδός δρόμου
• Αριθμοί Οικοδομικών Τετραγώνων
(Έντυπο Αίτηση 1.8)

 

9. Αίτηση βεβαίωσης αγροτικού δρόμου
Απαιτούμενες πληροφορίες
• απόσπασμα διανομής ή αναδασμού από Τοπογραφική υπηρεσία
• οδοιπορικό σκαρίφημα
• τίτλο της ιδιοκτησίας με πιστοποιητικό μεταγραφής
• τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 (2 αντίγραφα)
(Έντυπο Αίτηση 1.9)

 

10. Αίτηση απαλλοτρίωσης ακινήτου με βάση υπάρχουσα πράξη αναλογισμού αποζημίωσης
Απαιτούμενες πληροφορίες:
• απόφαση δικαστηρίου (καθορισμός τιμής)
• τοπογραφικό διάγραμμα (2 αντιγ.)
• τίτλο της ιδιοκτησίας με πιστοποιητικό μεταγραφής βαρών και μη διεκδίκησης
(Έντυπο Αίτηση 1.10)

 

11. Αίτηση εξαγοράς ακινήτου
Απαιτούμενες πληροφορίες
• τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το τίτλο (2 αντιγ.)
• τίτλο της ιδιοκτησίας με πιστοποιητικό μεταγραφής βαρών και μη διεκδίκησης
• Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο αντίγραφα (οικοδομική γραμμή, έντυπο, απόσπασμα 1:500, 1:1000, αποτύπωση του οικοπέδου και των ομόρων του).
(Έντυπο Αίτηση 1.11)

 

12. Αίτηση εκπλήρωσης υποχρεώσεων
Απαιτούμενες πληροφορίες
• Πωλητήριο συμβόλαιο του δημοτικού οικοπέδου στον δικαιούχο
• Αρχική Οικοδομική Άδεια
•  Απόδειξη παροχής ΔΕΗ
•  Απόδειξη παροχής ΔΕΥΑΛ
•  Άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.
(Έντυπο Αίτηση 1.12)

 

13. Αίτηση αναγκαστικής προσκύρωσης με πράξη αναλογισμού αποζημίωσης
Απαιτούμενες πληροφορίες
• τοπογραφικό διάγραμμα (2 αντιγ.)
• τίτλο της ιδιοκτησίας με πιστοποιητικό μεταγραφής βαρών και μη διεκδίκησης
(Έντυπο Αίτηση 1.13)

 

14. Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων των οικοδομικών αδειών
(Έντυπο Αίτηση 1.14)

 

2) Πολεοδομικού Σχεδιασμού

1. Αίτηση για χορήγηση οικοδομικής γραμμής χορηγούνται αναλυτικά στοιχεία για το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται η ιδιοκτησία του αιτούντος και αποσπάσματα 1:500 και 1:1000
-Περιοχές που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σχέδιο Πόλης (Ν1337/83)
-Περιοχές που αναθεωρήθηκαν με αποφ.. κ..Νομάρχη Λάρισας.
Απαιτούμενες πληροφορίες
• Περιοχή-συνοικία:
• Πινακίδα:
• Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
• Οδός
• Α.Φ.Μ.
Υποχρέωση Καταβολή Παράβολου
(Έντυπο Αίτηση 2.1)

 

2. Αίτηση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης
Απαιτούμενες πληροφορίες
• Περιοχή-συνοικία:
• Πινακίδα:
• Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
• Οδός
• Όλα τα δικαιολογητικά στο συνημμένο έγγραφο
(Έντυπο Αίτηση 2.2)

 

3. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ότι έχει κατατεθεί δήλωση ιδιοκτησίας.
(Χορηγείται βεβαίωση ότι ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει δήλωση ιδιοκτησίας για το ακίνητο του)
Απαιτούμενες πληροφορίες
• Περιοχή-συνοικία:
• Αριθμός κτηματογράφησης:
• Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
(Έντυπο Αίτηση 2.3) 

 

4. Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων.
Χορηγούνται αντίγραφα
• του πίνακα πράξη εφαρμογής (15.50 €)
• απόσπασμα διαγραμμάτων κλ 1:500 (7.90€)
• πινάκων αναλογισμού (7.90€)
• αντίγραφα πινακίδων σε κλ 1:1000 (70x70) (11.80€)
• αντίγραφα διαγραμμάτων (πινακίδα) σε κλ 1:500 (23.80€)
Απαιτούμενες πληροφορίες
• Περιοχή-συνοικία:
• Αριθμός κτηματογράφησης:
• Τελικό οικόπεδο
• Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
• Οδός
• Πινακίδα
(Έντυπο Αίτηση 2.4)

 

5. Αίτηση αποδοχής εξώδικου συμβιβασμού.
(Υπολογίζονται οι εισφορές που αναλογούν στην ιδιοκτησία, η οποία συμμετέχει στην υπ΄ αριθμ. ..../........ πράξη εφαρμογής, όσον αφορά τον προσδιορισμό της αξίας για την μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα, με εξώδικο συμβιβασμό.)
Απαιτούμενες πληροφορίες
• Περιοχή-συνοικία:
• Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
• Αρχικό οικόπεδο (αριθμός κτηματογράφησης ……….) ή τελικό οικόπεδο ( αριθμός τελικού οικοπέδου 
(Έντυπο Αίτηση 2.5)

 

6. Αίτηση υπολογισμού εισφορών.
(Υπολογίζονται οι εισφορές που αναλογούν στην ιδιοκτησία, η οποία συμμετέχει στην υπ΄ αριθμ. ..../........ πράξη εφαρμογής, όσον αφορά τον προσδιορισμό της αξίας για την μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα, με εξώδικο συμβιβασμό.)
Απαιτούμενες πληροφορίες
• Περιοχή-συνοικία:
• Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
• Αρχικό οικόπεδο (αριθμός κτηματογράφησης ……….) ή τελικό οικόπεδο ( αριθμός τελικού οικοπέδου
(Έντυπο Αίτηση 2. 6)

7. Αίτηση για διορθωτική πράξη.
Απαιτούμενες πληροφορίες
• Περιοχή-συνοικία:
• Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
• Αρχικό οικόπεδο (αριθμός κτηματογράφησης ……….) ή τελικό οικόπεδο ( αριθμός τελικού οικοπέδου

(Έντυπο Αίτησης για Διορθωτική Πράξη)

(Πινακάκι για διορθωτικές)

(Υπόδειγμα Πίνακα Πράξης Εφαρμογής)

(Υπόδειγμα Πίνακα Πράξης Προσκύρωσης - Αναλογισμού)
 

8. Αίτηση σύνταξης πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης όρων δόμησης.
Απαιτούμενες πληροφορίες
• τοπογραφικό διάγραμμα πράξης (2 αντιγ.)
• διπλότυπο κατάθεσης αμοιβής Μηχ/κού – κρατήσεις (ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ).
• συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής
• έγγραφο περί καθορισμού της Ο.Γ.
• δισκέτα Η/Υ με το σχέδιο, σε αρχείο AUTOCAD
• Υπεύθυνη δήλωση περί επίσπευσης
(Έντυπο Αίτηση 2.8)

 

9. Αίτηση για πλάτος οδού εντός εγκεκριμένου σχεδίου.
Απαιτούμενες πληροφορίες:
α. αριθμός οικοδομικών τετραγώνων που ορίζουν το τμήμα της οδού
β. όνομα οδού
(Έντυπο Αίτηση 2.9)

10. Αίτηση για ακριβή διεύθυνση ακινήτου
Απαιτούμενα στοιχεία:
α. επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας
β. τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής άδειας
(Έντυπο Αίτηση 2.10)

3)Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

1. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης νομιμότητας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος
(Χορηγείται βεβαίωση ότι το κτίσμα είναι νόμιμο για τη χρήση που ζητείται) 
Συνημμένα
• Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής ή Νομιμοποίηση εφ`όσον δεν υπάρχει οικοδομική άδεια ( 2 πλουν)
• Εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής αδείας ή της νομιμοποίησης ( εις απλούν ), (Τα 1 & 2 θα είναι θεωρημένα, ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο),
• Κάτοψη εις 4πλούν μόνο του καταστήματος όπως θα κατασκευαστεί σήμερα υπογεγραμμένο από μηχανικό.
(Έντυπο Αίτηση 3.1)

2. Αίτηση θεώρησης του στελέχους οικοδομικής αδείας για σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης ( Θεωρείται το στέλεχος οικοδομικής άδειας που έχει τα στοιχεία του αιτούντος όπως και η χορήγηση θεωρημένων αντιγράφων αυτού για προσωρινή σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης σύμφωνα με το 28116/29-3-91 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ. ).
Συνημμένα
Δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος μηχανικού.
Τεχνική Έκθεση Μηχανικού που να περιγράφει ότι
«το περιτύπωμα της οικοδομής στο χώρο του κτιρίου έγιναν όπως προβλέπεται από την άδεια ………. για την οικοδομή ιδιοκτησίας ……….. στην οδό ……….. αρ ………»
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(του ιδιοκτήτη της οικοδομής) (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) που να δηλώνει ότι :
«Έλαβα γνώση της από ………. τεχνικής έκθεσης του επιβλέποντος μηχανικού συμφωνώ με τα αναφερόμενα σ' αυτήν και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για κάθε εργασία που θα εκτελεσθεί»
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Μηχανολόγου Μηχανικού
Υπεύθυνη δήλωση υδραυλικού σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91 άρθρο 4 παρ. 4.2.3
Βεβαίωση της ΕΠΑ σύμφωνα με την εγκ. 27/4-3-04.
(Έντυπο Αίτηση 3.2)

 

3. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης καταλληλότητας
(Χορηγείται βεβαίωσης καταλληλότητας χώρου φυσικοθεραπευτηρίου)
Συνημμένα
1) Αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή νομιμοποίησης
2) Ακριβή αντίγραφα κατόψεων και τομών του κτιρίου
3)Υπεύθυνη δήλωση και σχετική έκθεση από μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο μηχανικό
(Έντυπο Αίτηση 3.3)

 

4. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης νομιμότητας ή εξαίρεση κατεδάφισης
( Χορηγείται βεβαίωση νομιμότητας ή εξαίρεση κατεδάφισης κτίσματος προϋφιστάμενου του έτους 1955)
Συνημμένα
• 3 φωτογραφίες όψεως του κτίσματος
• α. ημερομηνία υδροδότησης ( Βεβαίωση ΔΕΥΑΛ) ή
  β. ημερομηνία ηλεκτροδότησης(Βεβαίωση ΔΕΗ).
  γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι το κτίσμα προϋφίσταται του 1955
δ. Τίτλους ιδιοκτησίας εφόσον με τα παραπάνω δεν αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής του κτίσματος. 
ε. Οτιδήποτε άλλο αποδεικνύει την παλαιότητα του κτίσματος. 
στ. Τοπογραφικό διάγραμμα 
ζ. Όλες τις κατόψεις του ακινήτου 
η. Διάγραμμα κάλυψης του ακινήτου 
(Έντυπο Αίτηση 3.4)

 

5. Αίτηση νόμιμου περιγράμματος κτίσματος προϋφιστάμενου του 1955
Συνημμένα:
α. Τοπογραφικό διάγραμμα
β. Διάγραμμα κάλυψης
γ. Κατόψεις – τομή
δ. Αμοιβή μηχ/κού, φορολογικά, κρατήσεις.
(Έντυπο Αίτηση 3.5)

 

6. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης κύριας χρήσης
(Χορηγείται βεβαίωση κύριας χρήσης για το κτίσμα)
Συνημμένα
• Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής ή Νομιμοποίηση εφ`όσον δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.
• Κάτοψη του χώρου (εγκεκριμένη) θεωρημένη ως προς το ακριβές αντίγραφο
(Έντυπο Αίτηση 3.6)

 

7. Αίτηση Γενική
(Έντυπο Αίτηση 3.7)

 

8. Αίτηση θεώρησης του στελέχους οικοδομικής αδείας για οριστική σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης (Θεωρείται το στέλεχος οικοδομικής άδειας που έχει τα στοιχεία του αιτούντος όπως και η χορήγηση θεωρημένων αντιγράφων αυτού για οριστική σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης σύμφωνα με την παρ. 12 του αρθρ. 7 του Ν.4030/11 ΦΕΚ 249Α).
Συνημμένα
Υπεύθυνη δήλωση υδραυλικού σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91 άρθρο 4 παρ. 4.2.3
Βεβαίωση της ΕΠΑ σύμφωνα με την εγκ. 27/4-3-04
Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (ΠΕΚ)
•Άδεια δόμησης και τέσσερα (4) πιστά φωτοαντίγραφα αυτής
•Παραστατική πληρωμής επίβλεψης ΦΕΜ και ΤΣΜΕΔΕ.
(Έντυπο Αίτηση 3.8)

4)Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

1. Αίτηση Αποδοχής Προστίμου (Ν. 2300 /95):
( Αποδοχή Προστίμου κατά 30%…………………………………………………… ).
Συνημμένα δηλωση του Ν. 1599/86
(Έντυπο Αίτηση 4.1)

 

2. Αίτηση εξαίρεσης από κατεδάφιση υπάρχοντος κτίσματος σύμφωνα με το Ν.720/77 ή με το Ν.1337/83
(Χορηγείται απόφαση Νομάρχη για εξαίρεση κατεδάφισης σύμφωνα με Ν.720/77 για τα κτίσματα τα οποία δηλώθηκαν με τον Ν 720/77 ή με τον Ν 1337/83)
Απαιτούμενα
Τοπογραφικό διάγραμμα με προέλεγχο… κλίμακα 1:200 , (δύο αντίγραφα) 
Διάγραμμα κάλυψης ....κλίμ. 1:100 , (δύο αντίγραφα) 
(Έντυπο Αίτηση 4.3)

 

3. Αίτηση εξαίρεσης από κατεδάφιση υπάρχοντος κτίσματος :σύμφωνα με το Ν.1512/85 άρθρ. 8 & 5. ή σύμφωνα με το Ν 1512/85 αρθρ 9 & 8 μικροπαράβαση).
Χορηγείται απόφαση Νομάρχη για εξαίρεση κατεδάφισης σύμφωνα με Ν.1512/85
α) για κτίσματα τα οποία που υφίστανται πριν από το έτος 1983 άρθρ. 8 & 5
β) για όλα τα κτίσματα τα υπάρχοντα κτίσματα (παλαιά και νέα) τα οποία δεν πληρούν τους όρους δόμησης. αρθρ 9 & 8 (μικροπαράβαση)
Συννημμένα
Τοπογραφικό διάγραμμα με προέλεγχο… κλίμακα 1:200 , (εις 2 πλουν)
Διάγραμμα κάλυψης …κλίμακα 1:100 , (εις 2 πλουν)
Κάτοψη..…….κλίμακα 1:50 , (εις 2 πλουν)
Τομές ………...κλίμακα 1:50, (εις 2 πλουν)
Όψεις ……….κλιμακα 1:50 , (εις 2 πλουν )
Τεχνική έκθεση , (εις 2 πλουν )Δήλωση αντοχής , (εις 2 πλουν ) Φωτογραφίες , (εις 2 πλουν )
Δήλωση του Ν.1599/86 μηχανικού-ιδιοκτήτη (αν είναι 1η κατοικία) , , (εις 2 πλουν )
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ. , διεύθυνση ιδιοκτήτη,
Αμοιβή Μηχανικού, (Φ.Π.Α.+Φ.Ε.Μ.+ΤΣΜΕΔΕ)
(Έντυπο Αίτηση 4.4)

 

4. Αίτηση καταγγελίας.:
(Καταγγελία αυθαίρετου .)
(Έντυπο Αίτηση 4.5)

 

5. Αίτηση χορήγησης εγγράφων:
(…Αίτηση για χορήγηση αντίγραφων κατατιθέμενων εγγράφων ή σχεδίων.)
(Έντυπο Αίτηση 4.6)

  Εκτύπωση    |    Κλείσιμο