Αστεροσκοπείο

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ
 
Το Αστεροσκοπείο Λάρισας "ΑΡΙΣΤΕΥΣ" είναι Οργανισμός του Δήμου Λαρισαίων και διοικείται από 11-μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Λαρισαίων κ. Τερζούδη Χρήστο και Διευθυντή τον κ. Στωϊκίδη Νικόλαο. Βρίσκεται στην περιοχή της Γιάννουλης 5 km βορειοδυτικά από την πόλη της Λάρισας.
 
/
 
Το Αστεροσκοπείο Λάρισας συμμετέχει σε διεθνή αστρονομικά ερευνητικά προγράμματα με σημαντική προσφορά τα οποία σχετίζονται με τον Ήλιο, τις επιπροσθήσεις της Σελήνης και την αστρική φωτοηλεκτρική φωτομετρία. Επίσης συμβάλει και στον τομέα της γεωφυσικής με σχετικό πρόγραμμα. Τέλος το Αστεροσκοπείο Λάρισας έχει εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα για την ευρύτερη περιοχή του θεσσαλικού διαμερίσματος.