Συμβουλευτικός Σταθμός

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Παρέχει  συμβουλευτική, ψυχολογική, κοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση, και πληροφόρηση. Παράλληλα αναπτύσσει δράσεις με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.

Ασκεί  Κοινωνική Πολιτική μέσω μιας ολοκληρωμένης και πολύπλευρης παρέμβασης στοχεύει στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισμού των κοινωνικά ευπαθών ομάδων , καθώς και τη διασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας , υπηρετώντας ισότιμα τις ευπαθείς ομάδες πολιτών , με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και τη διαφορετικότητα κάθε ατόμου.

Η ανθρωποκεντρική του δράση επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής ασφάλειας , πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας  και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: 

Όλους τους πολίτες

 Άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικά, ψυχολογικά και οικονομικά προβλήματα.

 Άτομα-οικογένειες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κρίσης, φτώχειας.

 Οικογένειες με παιδιά, μονογονεϊκές, πολυμελής,

 Άστεγους

 Άτομα/οικογένειες από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

 Άτομα σε κίνδυνο, θύματα βίας, κακοποίησης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης, διακρίσεων, εγκληματικών πράξεων.

 Άτομα με αναπηρία που χρήζουν ενημέρωσης, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης.

ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ: Από επιστημονικό προσωπικό: κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους.

Συνεργάζεται και διασυνδέεται με φορείς και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κέντρα ψυχικής υγείας, ξενώνες φιλοξενίας, μονάδες απεξάρτησης, νοσοκομεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ.ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 8Α

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2410680220

ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΔΑΛΑΚΩΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ.