Δημοτική Σχολή Μπαλέτου

H Δημοτική Σχολή Μπαλέτου ιδρύθηκε το 1989 και το 1997 μετά τη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου, δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα η Ανώτερη Σχολή Χορού, η οποία προσφέρει επαγγελματικές σπουδές χορού και το Θεσσαλικό Μπαλέτο, στην ομάδα  χορού του οποίου συγκεντρώνονται απόφοιτοι και σπουδαστές της Ανώτερης Σχολής Μπαλέτου, αλλά και συνεργαζόμενοι χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
΄Εχει στο ενεργητικό της η Σχολή εξήντα πρωτιές σε διεθνείς διαγωνισμούς χορού και 150 περίπου διακρίσεις σε αντίστοιχους εγχώριους.
Η σχολή άλλαξε το θεσσαλικό πολιτιστικό τοπίο και διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθεί και να ανανεωθεί η τέχνη του κλασικού χορού. Από τη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου βγήκε μια νέα δυναμική γενιά χορευτών, που διαπρέπει σε όλες τις σκηνές της Ευρώπης και σε ομάδες χορού στην Ελλάδα.
Η Δημοτική Σχολή Μπαλέτου, η Ανώτερη Σχολή Χορού και το Θεσσαλικό Μπαλέτο ανήκουν στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας.

Πληροφορίες: Δημοτική Σχολή Μπαλέτου
τηλ.: 2410-256464 - balletsc@otenet.gr

url: http://www.thessalyballet.gr/main1/html/gen_id.htm