ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Λαρισαίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4305/2014

Η ενημέρωση της σελίδας είναι σε εξέλιξη

 

Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Τμήμα Διοίκησης

Αποφάσεις Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2011    ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Αποφάσεις Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής από το 2011    ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Αποφάσεις Συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το 2011  ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προϋπολογισμού-Ισολογισμού

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΕΣΟΔΑ 2017   ΕΞΟΔΑ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α   ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ   ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α.Σ.Α   ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

Διεύθυνση Πολεοδομίας - Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

Ανωνυμοποιημένος συνολικός κατάλογος οικοδομικών αδειών & αδειών δόμησης ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Ανωνυμοποιημένοι ετήσιοι Κατάλογοι Ε.Ε.Μ.Κ. 2004 έως 2014 ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Ανωνυμοποιημένος συνολικός κατάλογος εγκρίσεων κεραιών ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Κατατεθειμένοι φάκελοι αιτήσεων για έκδοση οικοδομικών αδειών ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Πλήθος διοικητικών πράξεων που εκδίδονται ανά έτος ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Ανωνυμοποιημένο μητρώο φυτεμένων επιφανειών ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Ανωνυμοποιημένος κατάλογος ανελκυστήρων ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής - Τμήμα Υποστήριξης & Τμήματα Παιδικών Σταθμών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ    ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ    ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ   ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής - Τμήμα Νεολαίας, δια βίου μάθησης & ισότητας των φύλων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής - Τμήμα Αθλητισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής - Τμήμα Πολιτισμού-Επιστημών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ     ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής - Τμήμα Χορού

ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΑ –ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ      ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

ΝΠΔΔ - Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

ΝΠΔΔ - Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών και Μουσικών Υπηρεσιών-Τμήμα Διοίκησης & Οικονομίας

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ      ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

data.gov.gr

Ο Δήμος Λαρισαίων στο data.gov.gr