Παραχώρηση έκτασης Δημοτικού Λαχανόκηπου στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Στα πλαίσια της διεύρυνσης δραστηριοτήτων και συνεργασιών, ο Δήμος Λάρισας παραχώρησε στην ερευνητική ομάδα Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , μια μικρή, αλλά άμεσα προσβάσιμη και πολυλειτουργική έκταση στο Δημοτικό Λαχανόκηπο.

 Όπως τόνισε η επίκουρη Καθηγήτρια Βιοτεχνολογίας Φυτών στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Καλλιόπη Παπαδοπούλου στον τομέα της επιστήμης των φυτών το τμήμα αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που βρίσκουν εφαρμογή στην ολοκληρωμένη καλλιέργεια, τη βιολογική γεωργία και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ο χώρος αυτός κυρίως για εφαρμοσμένη και στοχευμένη, μικρής κλίμακας έρευνα, που θα αφορά σε αλληλεπιδράσεις φυτών (κηπευτικά) με  ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους και την αξιολόγηση τους στον αγρό.  Οι μικροοργανισμοί αυτοί προάγουν την ανάπτυξη των φυτών και έχουν εντυπωσιακές φυτοπροστατευτικές ιδιότητες. Για παράδειγμα ένας μύκητας που αναπτύσσεται ενδοφυτικά και προάγει την άμυνα των φυτών και την ανάπτυξη σε φτωχά θρεπτικά υποστρώματα και ορισμένα στελέχη μυκορριζών, που έχει απομονωθεί από βιολογικής καλλιέργειας οικοσυστήματα,  και για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι ενισχύουν τη θρέψη των φυτών και προσφέρουν αντοχή στην υδατική καταπόνηση (ξηρασία). Η σημασία τέτοιων μικροοργανισμών για την αειφορική, καινοτόμο γεωργία αναγνωρίζεται πλέον ευρέως. Η εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα αυτό, που στηρίζεται στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων φυτών μικροοργανισμών, υποστηρίζεται από την ΕΕ και έχει οδηγήσει και σε μια ολόκληρη καινούργια κατηγορία γεωργικών προϊόντων/εφοδίων. Τους τελευταίους μήνες προχωρά με ταχύ ρυθμό η αναθεώρηση του κανονισμού του 2003 για τα λιπάσματα στην ΕΕ, με κύριο στόχο να καθοριστεί και να περιληφθεί η διογκούμενη νέα κατηγορία προϊόντων, όπως οι «βιοδιεγέρτες» (biostimulants) μικροβιακής και μη φύσεως.

Συγχρόνως, η δραστηριοποίηση αυτή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία επαφής των πολιτών, που καλλιεργούν παραδίπλα τα δικά τους λαχανικά,  με τους φοιτητές και τους ερευνητές.

 Από την πλευρά του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Άρης Γαλάτος τόνισε ότι ο Δήμος εξασφαλίζει μιας μορφής συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που συνεπάγεται και μεταφορά της τεχνογνωσίας στους δικαιούχους των κηπαρίων στο Λαχανόκηπο. Ταυτόχρονα ανοίγεται και το ενδεχόμενο ανάπτυξης επιχειρηματικών ευκαιριών για τους δικαιούχους.

Παρόν στην επίσκεψη ήταν και ο καθηγητής του Τμήματος κ. Δ. Κουρέτας, καθώς και το στέλεχος της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας Χρ. Μπεριάνη.