Πρόσκληση για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τυχόν ενστάσεων επί του κτηματογραφικού διαγράμματος που θα ληφθεί υπόψη στη σύνταξη της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης του σχεδίου πόλης και Πράξη Εφαρμογής σε τμήμα της πολεοδομικής ενότητας Π.Ε. 2 του οικισμού Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων.

Από το τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της παραπάνω περιοχής που γειτνιάζει με τις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης (Μελίνα Μερκούρη), την οδό Τήνου και αγροτική οδό, να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας και τυχόν ενστάσεις επί του κτηματογραφικού διαγράμματος που θα ληφθεί υπόψη στη σύνταξη της πιο πάνω Μελέτης, από την Τετάρτη 13-09-17 έως την Δευτέρα 27-09-17.

Οι δηλώσεις θα κατατεθούν στο Δημαρχείο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας, Ισόγειο, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 93027/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) και την ΔΤΕ/β/οικ.13474/553/ΕΓΚ.8/1.4.05 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι:

• Δήλωση ιδιοκτησίας
• Τίτλος κτήσης
• Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογίου

Για συμβόλαια που έχουν μεταγραφεί έως 13-4-05:

Α) Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων

Β) Πλήρες κτηματολογικό φύλλο ανά ΚΑΕΚ

 

Για συμβόλαια που έχουν καταχωριστεί μετά τις 13-4-05:

Πλήρες κτηματολογικό φύλλο ανά ΚΑΕΚ

 

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ