Διεύθυνση Πολεοδομίας - Διορθωτική Πράξη Περιοχής Αβέρωφ (2)