Συνέχιση υποβολής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

 

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και η Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής ανακοινώνουν τη συνέχιση υποβολής αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων ηλικίας από 8 μηνών έως 6 ετών για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών για τον το μήνα Αύγουστο,  έως την Δευτέρα 17/7/2017.

 Επίσης ανακοινώνεται ότι, μετά την καταγραφή των αιτήσεων για το έτος 2017-2018 στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δήμου, θα αναρτηθούν αρχικά οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης στο site του Δήμου και στα γραφεία της Δ/νσης.

Κατόπιν, θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων  7 εργάσιμων ημερών αριθμούμενη από την ημερομηνία   ανάρτησης των προσωρινών πινάκων. 

Τέλος, οριστικοί πίνακες επιλογής παιδιών θα αναρτηθούν στο site του Δήμου και στα γραφεία   της Δ/νσης.