Αναβολή Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Λόγω της σπουδαιότητας της υποδοχής της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πόλη μας, γεγονός για το οποίο η Γραμματεία του Προέδρου και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχε καμία ενημέρωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 15-11-2017 ώρα 14.00

 

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
                                                        ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ