Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για προσκλήσεις προμήθειας Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών και προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΔΗΚΕΛ μέχρι και την Τετάρτη 15/11/2017

Βάσει της υπ΄αριθμ. 2318/13-11-2017 Aπόφασης Προέδρου  της ΔΗΚΕΛ  παρατείνεται η περίοδος υποβολής προσφορών για τις εξής προσκλήσεις:

1.     Η  υπ’αριθμ. 2165-7/11/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών μέχρι και την Τετάρτη 15/11/2017.

2.     Η  υπ’αριθμ. 2156-7/11/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέχρι και την Τετάρτη  15/11/2017.