Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 16/11/2017, ώρα 12:30