Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 14/11/2017, ώρα 19:00