Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 15/11/2017, ώρα 12:30