Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 23/11/2017, ώρα 19:00