Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας - Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ1/2017

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Για το κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε ΕΔΩ

Για το παράρτημα, πατήστε ΕΔΩ

Για την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, πατήστε ΕΔΩ