Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 26/10/2017, ώρα 12:30