Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δ.Σ. Καραΐσκου Αθανασίου