Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 19/10/2017, ώρα 12:30