Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 18/10/2017, ώρα 12:30