Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 12/10/2017, ώρα 12:30