Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 03/10/2017, ώρα 19:30