Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 05/10/2017, ώρα 12:30