Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 29/09/2017, ώρα 12.30