ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30/06/2018 με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου.

Για την περίληψη, πατήστε ΕΔΩ

Για την ανακοίνωση, πατήστε ΕΔΩ

Για την αίτηση, πατήστε ΕΔΩ