Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 04/10/2017, ώρα 12:30